Crònica assemblea ordinària 2012

El passat dissabte 11 de febrer la població de la Seu d’Urgell, actual Ciutat Gegantera de Catalunya, acollí l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, inicialment prevista pel dissabte 4, que per motius climatològics, fou ajornada una setmana.

Amb la presència d’una cinquantena de colles associades, es va desenvolupar el plenari, iniciant la sessió poc després de les 10 del matí, amb la benvinguda que ens oferí el batlle de la ciutat, senyor Albert Batalla, i que continuà amb l’ordre del dia previst.

Cal destacar les novetats que enguany van introduir-se al desenvolupament de l’Assemblea per agilitzar-la i dinamitzar-la, tot reduint-ne la durada considerablement: en primer lloc, l’enviament per correu electrònic de l’informe de la Comissió Executiva i de les comissions de treball, amb tota la informació d’interès referent a les diferents àrees, vocalies o comissions de l’Agrupació. Així mateix, el nou funcionament dels torns de paraula, oberts abans de sotmetre a votació les diferents propostes. Finalment, s’assolí l’objectiu proposat, ja que, a un quart i cinc de dues del migdia, es donava per conclosa l’Assemblea, just abans dels balls dels gegantons, capgrossos i gegants de l’Agrupació, que ens oferiren les colles de la Seu d’Urgell i Juneda.

Pel que fa als acord i resolucions preses per l’assemblea, destacar els resultats de les diferents votacions. En primer lloc, es votà l’acta de l’Assemblea General Extraordinària celebrada a Sant Feliu de Llobregat el 26 de novembre de 2011, quedant aprovada per 32 vots a favor i 1 abstenció. En el punt 2n de l’ordre del dia, Informe de la Comissió Executiva, Santi Riba presentà la proposta de reducció de l’enviament de revistes als socis de 5 a 3 exemplars, que se sotmeté a votació i quedà aprovada per unanimitat dels assistents. Després de les exposicions de la Comissió Educativa i de Capgrossos, en el punt 4t, es sotmeteren a votació els comptes de l’anterior exercici, quedant aprovats aquests amb 40 vots a favor i 5 abstencions, i seguidament, el pressupost per a l’any 2012, amb un total de 35 vots a favor i 10 abstencions.

Acabat aquest punt, arribà el moment de la valoració i informació sobre les nostres festes. Començant per la Ciutat Gegantera de Catalunya, es va fer el reconeixement a la colla gegantera i grallera de Manlleu, com a Ciutat Gegantera 2010, fent-los entrega per part del President de l’Agrupació, de la reproducció en plom dels nostres gegants, en Treball i na Cultura. Seguidament, la colla de la Seu, feu la seva valoració de la Ciutat Gegantera d’enguany, a través de la presentació d’un video-resum del que va donar de sí la festa viscuda el passat abril. Acte seguit, es feu el reconeixement a la colla gegantera de Calella, com a organitzadors de la Fira del Món Geganter 2010, i la colla gegantera d’Ulldecona, ens oferí la seva valoració de la Fira del 2011. Prenent la paraula la colla de Masquefa, ens van explicar els avenços fets en la preparació de la Ciutat Geganter 2012, que tindrà lloc els propers 9 i 10 de juny, així com ens van detallar el programa d’actes previst, i demés informació d’interès. Finalment la comissió de la Fira va prendre la paraula per informar de la mancança de seu per acollir aquest esdeveniment enguany, malgrat que s’hi continua treballant per trobar-hi una seu.

Cloent l’Assemblea, i abans dels Precs i Preguntes, tingué lloc la presentació de la candidatura a Ciutat Gegantera de Catalunya 2013 que presentà la vila de Calella. Després d’aquesta, es sotmeté a votació quedant aprovada per unanimitat dels assistents, i així formalment proclamada Calella com a XVII Ciutat Gegantera de Catalunya.

Des de l’Agrupació volem agrair de nou la presència als representants de les colles associades que van desplaçar-se el passat dissabte a la Seu d’Urgell per participar de l’Assemblea, així com disculpar de nou les possibles molèsties ocasionades a causa de l’ajornament de la dita Assemblea.

TEXT: Àlex García-Miguel
FOTOGRAFIES: Robert Carles