Crònica assemblea general ordinària 2014 a Calella

El passat dissabte 1 de febrer, la vila de Calella, com a Ciutat Gegantera vigent, va acollir l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, amb la presència d’una setantena llarga de colles associades.

De la mateixa manera com s’ha fet en els darrers anys, les colles ja comptaven amb la documentació i els informes necessaris, que se’ls havien proporcionat amb antelació, de manera que es va poder avançar amb prou fluïdesa entre els diversos temes a tractar.

Els primers punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària (celebrada a Sant Feliu de Llobregat el 9 de novembre del 2013) i la presentació dels diversos informes sobre l’estat de l’Agrupació (d’entre els quals cal destacar l’augment del nombre d’associats en comparació amb l’any anterior). També s’informà les colles sobre l’estat del conveni de col•laboració amb Damm i el procés de repartiment del producte que Damm ofereix a les entitats associades. En el transcurs d’aquest primer bloc també intervingueren Antoni Carné, president de l’Ens de Comunicació Associativa, del qual l’ACGC forma part, i Amadeu Ribas, vocal d’aquesta entitat, per explicar les novetats i els beneficis que podia comportar l’Ens per a les colles i per a l’Agrupació.

A continuació es procedí a la presentació de l’estat de comptes de l’Agrupació i a la presentació dels pressupostos per al proper any, que s’aprovaren per majoria de les colles assistents.

Més endavant la junta va cedir la paraula a Jan Grau, responsable del grup organitzador del Congrés Nacional i Internacional de Gegants, que va comentar l’estat en què es troba el Congrés i el retard previst en la seva celebració.

En acabar aquest punt, es va passar al segon gran bloc de l’Assemblea: el reconeixement a Masquefa com a Ciutat Gegantera 2012 i les valoracions de les dues festes que l’Agrupació va celebrar el passat 2013: la VII Fira del Món Geganter, celebrada a Sallent, i la XXVIII Ciutat Gegantera de Calella, que va passar un vídeo de resum de tots els actes que es van dur a terme en aquesta ciutat del Maresme per celebrar la festa.

Seguidament es va cedir la paraula als membres de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç dels Horts, que van presentar els actes de la VIII Fira del Món Geganter, que se celebrarà del 10 al 12 d’octubre, i als responsables del Grup de Geganters de Cervera, que van presentar el programa de la XXIX Ciutat Gegantera de Catalunya, que se celebrarà en aquesta vila de la Segarra entre el 6 i el 8 de juny d’aquest 2014.

A continuació, com cada any, s’havien de dur a terme les votacions per escollir les noves seus de Ciutat Gegantera i de la Trobada Nacional de Capgrossos per al proper 2015, part que no va ser possible perquè cap colla no va poder presentar la candidatura dins del termini establert. Arran d’aquest fet, es passà al següent punt, la modificació d’una secció del Reglament de Règim Intern, gràcies a la qual, a partir d’ara, si no hi ha cap candidatura a temps per als actes anuals de l’Agrupació, s’observa la possibilitat que es pugui presentar en un punt posterior (sempre amb un any d’antelació, com a mínim) i que les colles puguin fer la votació per correu electrònic.

El següent punt va ser l’elecció de la nova comissió executiva de l’Agrupació. La comissió actual, dirigida per David Roy com a president, va acabar el seu mandat de tres anys, i va procedir-se a la presentació de la candidatura única encapçalada per Amador Codina, que va sortir escollida per majoria absoluta. I enllestit aquest punt, es va constituir la nova Junta Directiva, amb els membres entrants de la comissió executiva i tots els vocals territorials.

La darrera part va estar dedicada als precs i preguntes dels representants de les diverses colles associades, que van poder exposar les seves opinions i preguntes sobre temes diversos de l’Agrupació; va ser també en aquest bloc que va produir-se una de les sorpreses de la diada: la Colla de Geganters de Terrassa va presentar la seva candidatura per acollir la XXX Ciutat Gegantera de Catalunya el proper 2015. Aquesta presentació no s’havia pogut incloure en l’ordre del dia de l’Assemblea perquè la candidatura s’havia fet fora de termini; tanmateix, com a resultat de l’aprovació de la modificació del RRI que hem mencionat abans, es va poder anunciar la candidatura, sobre la qual les diferents colles associades podran votar properament per correu electrònic.

La diada va cloure amb un emotiu parlament de David Roy, el president sortint, que va valorar els anys de dedicació que havia passat treballant per l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

TEXT: Gerard Picó
FOTOGRAFIES: Amador Codina