Assemblea General Ordinària de l’ACGC

El passat dissabte 7 de febrer, com cada primer dissabte d’any, la ciutat de Cervera, com a Ciutat Gegantera vigent, va obrir les portes del magnífic paranimf de la seva Universitat per acollir l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, amb la presència de més d’una seixantena de les colles associades.

Assemblea1Tal com ja s’havia fet en els darrers anys, les colles ja comptaven amb la documentació i les memòries d’activitats corresponents, proporcionades amb antelació, de manera que es va poder avançar de manera fluïda entre els diversos temes a tractar.

Els primers punts de l’ordre del dia van ser l’aprovació de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària (celebrada a Calella el dia 1 de febrer del 2014) i la presentació dels diversos informes dels vocals membres de la comissió executiva  sobre els punts més destacats de l’estat de l’Agrupació (d’entre els quals cal destacar la rebaixa en les quotes anuals de soci i en les quotes per sol·licitar la imatgeria o el material propi de l’ACGC), i que va culminar amb l’aprovació de la modificació del Reglament de Règim Intern en l’apartat de les subvencions de música, per poder flexibilitzar el procés i poder augmentar la quantitat de colles que poden optar-hi. Acte seguit, Amadeu Ribas, vocal de l’Ens de Comunicació Associativa, va explicar les novetats de l’Ens per a les colles i per a l’Agrupació.

A continuació es van presentar l’estat de comptes i els pressupostos de l’Agrupació per al proper any, que s’aprovaren per majoria de les colles assistents.

Més endavant es va informar les colles sobre l’estat del Congrés Nacional de Gegants i Imatgeria Festiva, País Gegant, tant per a les sessions passades com per a la previsió d’activitats per als propers mesos de 2015.Assemblea2

En acabar aquest punt, es va passar a un dels grans temes de l’Assemblea: la transformació de l’ACGC d’associació a federació. Aquest procés, iniciat a l’Assemblea extraordinària de finals de 2013, va arribar a la seva culminació en aquesta passada Assemblea, i així es va fer saber a les colles associades. Posteriorment, va parlar-se de l’adaptació del logotip i de la imatge corporativa de l’Agrupació als cànons actuals, a la qual les colles van votar d’obrir un procés de concurs per decidir la imatge que havia de prevaldre per al logotip de la federació.

Acte seguit, un dels altres punts que més inquieta les colles: la llei de transparència i la nova normativa fiscal. El tresorer i el vocal de finances de l’Agrupació van explicar a les colles assistents l’estat de les novetats normatives i els canvis que implicaran per a les colles.

Passat aquest punt, va arribar el darrer bloc de l’assemblea. En primer lloc, el reconeixement a Calella com a Ciutat Gegantera 2013 i les valoracions de les dues festes que l’Agrupació va celebrar el passat 2014: la VIII Fira del Món Geganter, celebrada a Sant Vicenç dels Horts, i la XXIX Ciutat Gegantera de Cervera; totes dues van passar un vídeo de resum de tots els actes que es van dur a terme en aquestes dues ciutats, acompanyats de les presentacions dels seus organitzadors.

Assemblea3Seguidament es va cedir la paraula als membres de la Colla Gegantera de Puigcerdà, que va presentar els actes de la VIX Fira del Món Geganter, que se celebrarà el 9 i 10 de maig propers, i als responsables dels Geganters de Terrassa, que van presentar el programa i els espais de la XXX Ciutat Gegantera de Catalunya, que se celebrarà en aquesta ciutat del Vallès entre el 18 i el 20 de setembre d’aquest 2015.

Finalment, després del darrer torn de paraula en l’apartat de precs i preguntes, i com és costum, la imatgeria de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, custodiada a Cervera, va oferir els seus balls a tots els assistents responsables de les colles associades, i van donar per finalitzada, un any més, l’Assemblea General Ordinària de 2015.

TEXT i FOTOS: Gerard Picó