La comissió educativa presenta “Gegants a l’Escola”

El proppassat divendres 17 de juny al vespre, a la Nau, Cultura i Tradicions de Sant Feliu de Llobregat, es feu la presentació en societat del projecte educatiu anomenat “Gegants a l’Escola”, un material didàctic interdisciplinarque té com a objectiu introduir el món de la cultura gegantera a les escoles de Catalunya, i que ha estat creat per la comissió educativa de l’Agrupació.

L’acte fou presidit pel regidor de cultura de Sant Feliu de Llobregat, el Sr. Manel Martínez, i pel president de l’ACGC, el Sr. Amador Codina, els quals intervingueren a l’inici de l’acte donant pas, tot seguit, al coordinador de la comissió, el Sr. Marcel Pallejà, i a la resta dels autors, el Sr. Josep Torrella, la Sra. Dora Rodríguez, la Sra. Rosa Simeon i la Sra. Loli Melero. Tots cinc presentaren el nou material geganter que ha nascut per ser treballat, preferentment, als centres escolars, i que ofereix tot un ventall d’eines i estratègies per tal que els infants s’apropin, descobreixin i gaudeixin de la realitat històrica, cultural i social de la tradició gegantera. I per la seva estructura i contingut, “Gegants a l’escola” esdevé un suport ideal per als treballs per projectes que es realitzen a les aules del nostre país.

Tal com els autors van mostrar al públic que omplia la sala, el projecte es presenta en dos formats: un dossier PDF per treballar-lo de la manera més tradicional, i una opció interactiva per a ordinador, on es troben la major part de les activitats del dossier per ser treballades digitalment, així com tots els textos de suport i els contes que poden ser llegits en pantalla o escoltats en gravació, així com altres recursos de suport didàctic (cançons tradicionals interpretades a gralla, jocs matemàtics, trencaclosques, un rellotge per aprendre les hores en català, etc). Aquesta opció interactiva incorpora, en la introducció i els textos, una petita pantalla on s’interpreten el llenguatge dels signes per a persones sordmudes, donant així una difusió més universal al projecte, amb una voluntat integradora, arribant a persones amb dificultats auditives.

SAMSUNG CAMERA PICTURES“Gegants a l’escola” engloba, doncs, la programació curricular de primària amb les competències que es treballen en totes les activitats, textos sobre la història i actualitat del món geganter elaborats per la Sra. Meritxell Royuela, membre també de la comissió però que no pogué estar present a l’acte, i un gran recull d’activitats agrupades en els tres cicles d’educació primària (inicial, mitjà i superior) que porten incorporades orientacions per als mestres que les han de treballar. Les activitats dels tres cicles parteixen d’un conte original anomenat “L’avi Carles”, un avi geganter que desvetlla la història i la seva passió gegantera als néts, i estan pensades per poder-les treballar des de diferents àrees d’aprenentatge pensant, en principi, que la temàtica sobre cultura i festes parteix de l’àrea del medi, però que en aquest projecte estan creades per formar part d’un gran projecte multidisciplinari que es pot treballar englobant altres àrees com llengua catalana, matemàtiques, el propi medi i l’educació artística i musical, sobretot.

SAMSUNG CAMERA PICTURES“Gegants a l’escola” conté, finalment, un apartat anomenat “El bagul de l’avi Carles” on es troba un ventall d’activitats que poden ser triades pels mestres per completar el projecte o per aquells alumnes que avancen més ràpidament en el seu treball de l’aula. I també una extensa bibliografia on els mestres poden aprofundir els seus propis coneixements i els dels seus alumnes d’aquest fantàstic món dels gegants.

Tal com els propis autors van expressar el dia de la presentació, “Gegants a l’escola” neix com un projecte obert, un projecte que anirà creixent tal com ho fa el món de la pedagogia, i convida a fer néixer l’esperit geganter a totes les escoles de Catalunya per tal que el món geganter tingui “un futur més brillant del que ja té en el nostre present”.

El president Sr. Amador Codina tancà l’acte amb l’agraïment de l’entitat als autors que han dedicat molts anys i esforços per presentar un material tan dignament elaborat, i explicà que es distribuirà gratuïtament entrant i registrant-se al web www.gegantsalescola.cat.

Podeu veure l’enregistrament de la presentació a través de l’enllaç http://youtu.be/Tfy5iJOzXSo.

http://www.youtube.com/watch?v=Tfy5iJOzXSo?t=1s