Presentació del projecte educatiu “Gegants a l’Escola”

El proper divendres 17 de juny, a les 19.45 hores, es presentarà a la Nau, Cultura i Tradicions de Sant Feliu de Llobregat, el projecte educatiu de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya “Gegants a l’Escola”.

Es tracta del primer material pedagògic interactiu realitzat per la Comissió Educativa, un dels grups de treball de l’ACGC. Es pretén introduir el món dels gegants a l’escola sota els criteris del currículum vigent de l’etapa d’Educació Primària.

Aquest projecte, és un treball que té la seva contextualització en el món dels gegants i aplica el coneixement de diverses àrees. La seva metodologia facilita l’adquisió de les competències bàsiques donant a l’alumne el protagonisme de construir el seu propi coneixement, potenciant el treball cooperatiu, la comunicació i el debat.

És un projecte interdisciplinari d’intercicles propi, de temàtica de gegants per a tota l’etapa d’Educació Primària, classificat en els tres cicles: Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Escoles2Cada cicle conté activitats de les àrees bàsiques d’aprenentatge per ser realitzades de manera digital o convencional, amb recomanacions al mestre, documentació de consulta, informació complementària i guia del mestre.

Estem, doncs, sens dubte, davant una eina innovadora, útil i motivadora que veu la llum després d’un llarg viatge de gestació per part dels seus autors, que molt generosament posen a disposició de la comunitat educativa.