AGRUPACIÓ

La tasca de l’agrupació inclou a més de la part festiva, la divulgació, conservació i estudi del món dels gegants. Es dedica especial atenció a la millora qualitativa de la música popular i ball de gegants, organitzant cursos i assessorament als geganters.

Aquest col.lectiu de més de 2.000 gegants, mou entre 20.000 i 25.000 persones, agrupades en 500 entitats que mantenen una activitat continuada al llarg de l’any. Entre elles s’interrelacionen per mitjà de més de 350 trobades anuals. Malgrat que existeixen algunes entitats no federades, aquestes reconeixen l’Agrupació com el referent per a la projecció del món geganter.

Contacte

AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA
La Nau
Carrer Anselm Clavé, 3
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon: 93 685 8000 ext. 1755
Dilluns, dimecres i divendres de 15h. a 19h.
E-mail: agrupacio@gegants.cat

Premi Nacional de Cultura Popular

L’any 2000 la Generalitat de Catalunya ens va otorgar el guardó del
“Premi Nacional de Cultura Popular”