Feu-vos socis

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya es va constituir l’any 1984 amb la intenció d’unificar els esforços per dur a terme la tasca de recuperar i potenciar una de les manifestacions més genuïnes de la nostra cultura tradicional: ELS GEGANTS.

Actualment l’Agrupació compta amb 400 colles associades d’arreu de Catalunya, el País Valencià, Andorra, la Catalunya Nord (França), les illes Balears i Navarra.

AMB L’AGRUPACIÓ, PODREU GAUDIR DE:

 • Cursos de ball de gegants: iniciació per portar gegants i fer-los ballar, recuperació de balls propis i muntatge de coreografies i balls per a aquelles colles que ho sol·licitin.
 • Cursos de música: aprenentatge de gralla i tabal; perfeccionament per a grups ja formats.
 • Assegurança de responsabilitat civil a tercers per a totes les colles que en formin part; també compta amb una assegurança pels geganters portadors i per juntes directives (voluntàries per a aquelles colles que la desitgin).
 • Lloc web personalitzat per a les colles dins del domini webs.gegants.cat/nomcolla
 • Correu personalitzat per les colles dins del domini nomcolla@gegants.cat
 • Diverses exposicions a disposició de les colles federades, tallers i tobogans per introduir d’una manera activa el món dels gegants als més petits.
 • Arxiu històric de documentació, imatges i publicacions relacionades amb la cultura popular, en especial amb l’àmbit dels gegants.
 • Edició de la revista GEGANTS, de la qual es publiquen quatre números a l’any; les colles sòcies reben tres exemplars de cada número.
 • Possibilitat d’inscriure’s a la bossa de colles voluntàries, per participar en actes com ara Salons de la Infància i la Joventut o Fires i Mostres de caire tradicional.
 • Edició de material divers, com ara llibres sobre balls de gegants, llibres de partitures, reculls de música de gegants, etc.
 • Difusió de les activitats geganteres a l’agenda de l’ACGC i al Calendari del Món Geganter.
 • Local social.

QUOTES DE SOCI-  ANY 2020

 • Quota base (inclou assegurança de responsabilitat civil): 78,50 €
 • Assegurança geganters addicional: + 30 €/any 2020 = 108,50 €
 • Assegurança juntes directives: + 12 € /any 2020 = 120,50 € 

En altes de nou socis, les quotes es prorrategen per trimestres.

ASSEGURANÇA DELS GEGANTERS

L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya té concertada una pòlissa de responsabilitat civil a tercers per tots els socis que formen part de l’Agrupació. Aquesta pòlissa ha estat ampliada en el sentit de considerar tercer també al geganter que va al costat dels gegants.
L’Agrupació ha posat en marxa una assegurança d’accidents per als portadors de gegants; la pòlissa cobrirà els accidents que ocorrin a les persones durant el transcurs de portar el gegant, sense nominació de les mateixes.
Aquesta assegurança és molt reduïda de cost donat el seu caràcter col·lectiu.
Si esteu interessats en subscriure aquesta assegurança ho feu constar en el full de subscripció de soci de l’Agrupació i serà cobrada al mateix temps que la quota de soci. Un cop cobrat se us enviarà un certificat d’adhesió i de l’assegurança.

Què cal fer per donar-se d’alta com a soci de l’Agrupació

Heu d’enviar, degudament emplenat, signat i segellat, el full d’alta de soci que trobareu a continuació:

Així mateix, cal que envieu una fotografia de les vostres figures en format vertical (per poder-ne confeccionar el plafó) amb bona qualitat, juntament amb la fitxa d’informació que trobareu a continuació, per poder-les inventariar: