Subvencions públiques – Transparència

Subvencions concedides l’any 2018 a l’ACGC

  • Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura)
    • Quantitat: 22.791 €
  • Diputació de Barcelona
    • Quantitat: 4.818,80 €
  • Generalitat de Catalunya. Mitjans de Comunicació
    • Quantitat: 2.800,01 €

 

Estat de comptes 2018

Balanç 2018